Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Història natural: Fòssils

Ellipsocephalus hoffi Sch.
  • Núm. de referència: IJR-001
  • Núm. d'exemplars: 1
  • POSICIÓ SISTEMÀTICA
    • Nom de l'exemplar a l'etiqueta original:
      Ellipsocephalus hoffi Sch.
    • Classe:
      Trilobita
    • Ordre:
      Redlicchiida
    • Família:
      Ellipsocephalidae
    • Gènere (Subgènere):
      Ellipsocephalus
    • Espècie (Subespècie):
      hoffi
    • Autor i any:
      (Schlotheim)
  • ORIGEN DE L'EXEMPLAR
    • Localitat / Procedència: Jinec (Boheme)
    • Distribució geogràfica:  
    • Edat geològica: Cambrià mitjà
    • Nom del recol·lector: Desconegut
    • Nom del catalogador / revisor: Josep Quintana Cardona
    • Data de catalogació: 04-03-2010
    • Ubicació original: I.E.S. Joan Ramis (Maó, Menorca)
    • Ubicació actual: I.E.S. Joan Ramis (Maó, Menorca)
  • Breu descripció de l'exemplar(s):
    Exemplar inclós en la roca matriu, lleugerament deformat, amb una longitud màxima de 31 mm i una amplada de 16 mm
  • Observacions:
    Rèplica realitzada amb algun tipus de substància sintètica. L'exemplar forma part de la col·lecció didàctica "Alexandre Stuer". A l'etiqueta original  s'indica l'adreça de la casa que servia aquests tipus de col·leccions (Comptoir Géologique et Minéralogique, 40, rue des Mathurins, Paris).
  • Bibliografia:
    Gómez-Alba, J. A. S. 1988. Guía de campo de los fósiles de España y de Europa. Ed. Omega, Barcelona. 925 pp. (Op. cit.: pàg. 528, fig. 6)