Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Benvinguda

La creació de la web L'Institut Joan Ramis: museu virtual ha nascut de la necessitat de fer conèixer i de la voluntat de compartir la riquesa del patrimoni educatiu conservat al nostre centre, el qual ha hagut de fer front a limitacions d'ordre ben divers: des de la consciència no sempre prou ferma del seu valor fins a les dificultats materials provocades per trasllats, obres d'ampliació i d'altres circumstàncies adverses que fins han fet perillar aquest material. Aquest patrimoni cultural, eI donam a conèixer de forma virtual a l'espera de poder disposar, també i sobretot, de l'espai adient per poder-lo tenir exposat i obert per a tots els centres educatius de Menorca i per a tot el públic en general.

És per tot això que no només pretenem mostrar aquesta riquesa patrimonial sinó que també volem, críticament, estendre la consciència sobre les condicions inadequades en què actualment s'ha de tenir per manca d'espai i de recursos, amb tot el que comporta de dificultats de conservació, neteja i de restauració. Així, aquesta web pretén contribuir a fer veure la urgència de comptar amb un reconeixement efectiu per part de l'Administració per tal de millorar-ne les condicions i difondre aquest patrimoni d'abast menorquí.

Els que hem treballat en el seu contingut –professors i professores del centre– ho fem i ho estem fent en la mesura de les possibilitats, tanmateix insuficients i precàries, que ens atorga la coordinació i la comissió de l'arxiu i el patrimoni històrics del centre. Volem agrair el fet d'haver comptat tant amb un especialista per a la catalogació de la col·lecció d'Història Natural, presentada en aquesta web, com amb el suport continuat de l'IME (Institut Menorquí d'Estudis), amb el qual col·laboram des de l'inici de la nostra tasca.

Aquesta web, l'hem concebuda de manera dinàmica i en creixement constant per tal que funcioni com una eina de treball a través de la qual anirem exposant el resultat del nostre treball. I això és així perquè la web no està acabada i tots els apartats del menú s'aniran ampliant paulatinament. I paulatinament, també, l'anirem traduint del català –com la presentam ara– al castellà i a l'anglès.

Per acabar, ens queda manifestar que aquesta web no hagués estat possible sense l'ajut rebut de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament tecnològic i Innovació del Govern Balear –ajut per a accions especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació. Any 2010. Cofinançat amb fons FEDER– per dur a terme el projecte d'informatització i difusió de les col·leccions museogràfiques de caire científic de l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó. Passes per al Museu didàctic de l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó. I és el seu resultat el que presentam en aquesta web. Volem agrair, en fi, a aquesta Direcció General que s'hagi fet ressò de l'aprovació al Parlament de les Illes Balears, el 18 de març de 2010, de la Proposició No de llei sobre el caràcter històric del nostre centre.

Maó, abril de 2011

La comissió de l'Arxiu i Patrimoni històrics de l'IES Joan Ramis i Ramis

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears Unió Europea - FEDER IME · Institut Menorquí d'Estudis