Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Biblioteca històrica de l'Institut Joan Ramis i Ramis

Biblioteca històrica de l'Institut Joan Ramis i Ramis

Forma part del nostre patrimoni la col·lecció de llibres datats entre el segle XVIII fins a la meitat del segle XX.

La col·lecció està formada per:

 • Llibres provinents de l'Escola de Nàutica, fonamentalment de navegació i de matemàtiques. A tall d'exemple, podríem citar:
  • Juan, Jorge: Examen marítimo theorico práctico, Madrid 1771.
 • Llibres científics (Física, Química, Ciències Naturals, Agricultura, Matemàtiques). Com poden ser:
  • Lavoisier, M: Traitée elementaire de chimie, presenté dans un ordre nouveau...París, 1793
  • Linneo, C: Parte práctica de Botánica. Imprenta Real. Madrid, 1784
 • Llibres humanístics, de la cultura clàssica i de la literatura universal.
  • Milton: Le Paradis Perdu. Traduction de Chateaubriand precedé de reflexion sur la vie et les ecrits par Lamartine. 1853
 • Un important fons menorquí, amb primeres edicions de diferents autors, entre d'ells les de l'historiador Joan Ramis i Ramis (1746-1819) o el Die Balearen de l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, un dels cent únics exemplars de la primera edició de 1890-91.
 • Llibres de text emprats en els primers anys de funcionament com a centre de segona ensenyança.
 • Una rellevant col·lecció legislativa referent a tots els plans d'estudis existents, des de la meitat del segle XIX.
 • Una representació important de les revistes a les quals estava subscrit el centre fins als anys trenta del segle XX. Tot i que potser les col·leccions no estan completes, són un indicatiu de la vida intel·lectual del professorat d'aquell temps. Algunes d'elles són de caire pedagògic –Magisterio Español, La Enseñanza...–, però també tenen un abast temàtic més ampli com La España Moderna (1889), La Esfera (1914), El agricultor moderno, Ibérica, entre d'altres.

Fins ara mateix, aquests llibres han estat integrats en la biblioteca escolar del centre. En aquest curs 2010-11, s'ha iniciat la tasca de catalogar amb mitjans informàtics la part que podem avui considerar biblioteca escolar. El nostre objectiu és aconseguir separar la biblioteca històrica de l'escolar i poder-ne fer la catalogació amb mitjans informàtics.

Existeix, però, una part d'aquesta biblioteca històrica (gran part dels llibres anteriors al segle XX) que formen part del catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic espanyol. De moment, i mentre no sigui possible la seva catalogació exacta, es poden consultar al següent enllaç:

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html

Mostra de llibres de text