Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Associació d'Amics de l'Arxiu i Biblioteca de l'IES Joan Ramis i Ramis (AAAB)

Associació amics arxiu-biblioteca IES Joan Ramis

L'Associació d'Amics i Amigues de l'Arxiu i Biblioteca de l'IES Joan Ramis i Ramis (AAAB) va ser fundada per una part del professorat del centre amb col·laboració de l'AMPA, l'any 1997. Durant el curs 2005-2006, s'actualitzaren els estatuts d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Els seus objectius són:

  • Ajudar a conservar en el propi centre el seu important fons i restaurar-ne les peces més valuoses.
  • Treballar perquè el Centre disposi d'espais adequats d'emmagatzematge i d'exposició pública.
  • Aconseguir que tot el fons estigui inventariat i catalogat.
  • Vetllar per tal que l'Arxiu-Biblioteca del Ramis disposi del personal necessari.
  • Divulgar l'interès i la importància del fons.
  • Demanar les ajudes econòmiques pertinents.

Estatuts de l'Associació

Full inscripció

Facebook

Tríptic de l'Associació d'Amics de l'Arxiu Històric i Biblioteca

Tríptic 1
Tríptic 2