Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Història natural: Models anatòmics

Mostra de models anatòmics

 • Tronc desmuntable.
  • Es va comprar el curs 1898-99.
   Es conserva la factura de "Fábrica de Bragueros, suspensorios, apósitos. Antisépticos para la cura de Lister. Instrumentos de cirugía, ortopedia e higiene" Fornells Homer y compañía. C/ Pelayo 46-48 por mayor y por menor." per "Una pieza anatómica tronco desmontable en cartón piedra".
   "Enviado por "vapor Menorquín" en una caja rotulada y pagaderos al contado. 3 diciembre 1898."
   Costa 275 ptas i signa el rebut, M. Busutil.
   Fins fa un parell d’anys ha estat a l’abast de les mans dels alumnes.
 • Model d'òrgans de la vista i d l'oïda.
  • Es varen comprar el curs 1914-15 per 55 pts cadascun.
   Són de la casa fabricant "Les fills d'Emile Deyrolle" de París, distribuïts per la casa Aramburu de Madrid.
 • Caixa amb models de dentadures.
  • "Anatomie clástique du d'Auzoux. France 1926". Sogeresa. Madrid.
   N'hi manca una, la n. 6.
 • Model de mamella de vaca.
  • "Anatomie clástique du d'Auzoux. France 1926". Sogeresa. Madrid