Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Història del centre: Professors i alumnes

Fotos 1-4

Són fotos d'un professor, no identificat de moment, amb alumnes, tampoc identificats.

La datam a començament del segle XX. El primer aparell de fotografia de l'institut es va adquirir el curs 1899-1900. Les làmines que es veuen penjades a la paret ja eren a l'institut a finals del segle XIX i es conserven avui. Els instruments científics que es veuen també es varen adquirir en el segle XIX, encara que molts no els conservam.

Les fotos 1, 2 i 3 són cessió digital de la família Roca.

Foto 5

Antonio Roca Várez, sota un tamarell a l'illa den Colom, amb altres no identificats. Antonio Roca Várez va ser professor de l'institut des de 1893.

Cessió digital de la família Roca.

Foto 6

Grup de professors i alumnes a la casa d'Antonio Roca Várez.

Asseguts apareixen, de dreta a esquerra, Mateu Fontirroig Jordà, mestre que tenia l'escola a la plaça reial, Francisco Aguilera Ruiz, catedràtic d'Història Natural i Fisiologia i Higiene a l'institut, de març de 1912 a setembre de 1914, Rafael Escriche Montilla, catedràtic de Física i Química de l'institut en els mateixos anys, i Antonio Roca Várez.

Drets, darrera i en el mateix ordre, José Maria Sintes Olives, Guillermo Fontirroig García, Juan Seguí Carreras, Francisco Carreras Reura, Antonio Mercadal Escudero, José Pons Seguí, Miguel Gelabert Teixidor i Antonio Roca Bofill.

La datam entre 1912-14.

Cessió digital i de la identificació de la família Roca.

Foto 7

Segons la informació de V. Macián:

Primera fila (d'esquerra a dreta començant per baix): Carmen Bey, Mercedes Borrás, María Peñalver, Carmen Socías.

Segona fila: Isabel Mas, Dolores Dolz, Paz Sirerol, la professora catedràtica de Llengua i literatura espanyola, Josefa Torrent, María Benejam, Edelmira Petrus, Catalina Pampillón, Josefa Martínez.

Tercera fila: Inés Petrus, Margarita Escudero, María Cánovas, Adelfa Marí, Maria Luisa Dolz del Castelar, Pilar Estrada.

Quarta fila: Minerva Petrus, Margarita Seguí, Pilar Gómez, Hortensia Manent, Dolores Coll, Isabel Pérez, Marisa Gómez, Josefina Marquerie, Dolores Goñalons.

És dels anys 30.

Foto 8

Grup d'alumnes amb professors al pati de l'institut.

Datació: curs 1892-93.

El director de l'institut era Diego Monjo i Vicens (ho fou des de 1874 a 1899, any de la seva mort, i ja havia estat amb anterioritat el director de l'Escola de Nàutica i secretari de l'institut de 1864 a 1868). Se'l pot veure assegut a segona fila, començant per baix, amb barba blanca, amb altres professors, que, de moment, no s'han identificat.

La plantilla de professors per al curs 1892-93 estava formada pels següents: Julio Fajardo Guardiola, Francisco Seguí Mir, José Sérra Batlló José Pons Alzína i Pedro Casasnovas Masramón.

Les dues atl·lotes que apareixen a ambdós costats de la fila dels professors podrien ser Evelina Sals Engel i Julia Ribas Salero.

Font: Cessió digital de Salvador Florit Benedetti.

Foto 9

Grup d'alumnes oficials de 5è curs de batxillerat amb el professor d'Història Natural.

Datació: curs 1909-10. En concret: 4 de gener de 1910.

El professor és el catedràtic d'Història Natural, Celso Arévalo Carretero (1885-1944).

Els alumnes són: Eulalia Mercadal Pons, Vicente Mercadal, Mateo Terrés Coll, Juan Mir Llambías, Jaime Mir Seguí, Gabino Allés Pérez, Luís Gómez Pons, Nicolás Goñalons Escrivá, Francisco Catchot Vanrell.

Cessió digital dels descendents d'Eulàlia Mercadal Pons.

Foto 10

Alumnes de l'institut, possiblement a Sant Joan.

Datació: curs 1929-30.

A la part central inferior es pot veure el professor Smaragdo Méndez Cursach i el senyor Paco Ramonell. També s'hi pot veure l'alumna Paz Sirerol, que serà posteriorment professora de l'institut.

Cessió digital de Laia Brugués.

Foto 11

Alumnes de primer de batxillerat al pati de l'institut.

Datació: curs 1932-33.

Els professors que es poden reconèixer a la imatge són: Emiliano Castaños (Catedràtic d'Història Natural)); Antonio Mir (Director); Joan Hernández Mora (professor); i Francisco Seguí (Paco Ramonell), tots a la segona fila començant per baix i d'esquerra a dreta.

A la quarta fila, es poden veure Pedro Seguí, a l'esquerra, porter, i a la dreta, Antonio Moragues, conserge.

Cessió digital de la família d'Antonio Moragues.

Foto 12

Diego Monjo i Vicens, professor de matemàtiques de l'Escola de Nàutica des del seu inici, l'any 1855 -i també el seu director, des de 1857 fins a 1869- i professor de l'institut, catedràtic, del qual també fou secretari (1864-1868) i director (1874-1899, any de la seva mort).

Foto 13

Ramon Ulldemolins i Lana, catedràtic de matemàtiques que arribà a l'institut el juny de 1911, secretari del centre des del curs 1911-12 fins al seu nomenament com a director, després de la jubilació de Bonifacio Iñíguez, el 7 d'abril de 1919. Per problemes de salut, va renunciar al càrrec de director el 30 de novembre de 1920. Va morir el 26 de desembre de l'any 1921.

Cessió digital de la família Ulldemolins.