Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Història natural: Làmines

La col·lecció de làmines de l'antic gabinet d'Història Natural de l'IES Joan Ramis i Ramis

L'Institut conserva una considerable quantitat de làmines de diferents matèries, emprades a les classes d'Agricultura, de Dibuix, de Matemàtiques i de Ciències Naturals.

Pel que fa a les làmines de Ciències Naturals en concret, s'han de destacar les següents:

  • Una col·lecció de làmines de zoologia i botànica, de diferents mides, del segle XIX. No ens consta, de moment, l'autor ni la seva datació exacta, però sabem que l'any 1897 s'empraven en el centre. El seu estat de conservació no és dolent.
  • Una col·lecció de 19 làmines d'anatomia de Burgery et Jacob de 1868. Algunes d'elles en bon estat de conservació i algunes altres, més emprades, més dolent.
  • Una col·lecció de 38 làmines de zoologia del Prof. Paul Pfurtscheller de 1887. Igual que en el cas anterior, el seu estat de conservació es troba en relació a l'ús que d'elles se n'ha fet. Algunes d'aquestes làmines s'han emprat durant molts anys a l'Institut. En la dècada dels seixanta del segle XX encara s'empraven i molts dels que hem estat alumnes del centre les podem recordar. D'aquestes làmines es conserven també les seves fitxes explicatives.
  • L'Atlas estereoscòpic d'anatomia (Pestalozzi), edició de The Edinburg Stereoscopic Atlas of Anatomy (1905). Amb 54 fotografies estereoscòpiques sobre làmines de cartró, amb text explicatiu. Es compra l'any 1912, juntament amb el visor corresponent (IJR-IC-040, del catàleg d'instruments científics).
  • Finalment, hem de fer referència a un conjunt molt interessant de dibuixos de Ciències Naturals fets per diferents alumnes i pel professor E. Castaños, datats entre 1910 i 1940. Cada dibuix apareix amb la data i signatura de l'autor o autora.

Durant el curs 2013-2014 s'ha iniciat la seva catalogació.