Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Presentació de les col·leccions

Les col·leccions presentades en aquest apartat són el resultat d'una feina no acabada i en ampliació contínua, sempre en la mesura de les nostres possibilitats.

Pel que fa a la col·lecció d'Història Natural, s'hi inclou la catalogació dels minerals, dels vertebrats naturalitzats, dels mol·luscs i dels fòssils, realitzada durant el curs 2009-2010 per Josep Quintana Cardona, gràcies a l'ajut, extern al centre, rebut. D'aquests catàlegs, només podem considerar acabat el dels vertebrats. Els altres catàlegs s'han de completar amb les troballes realitzades en el Departament de Ciències Naturals en els darrers mesos i, també, amb les donacions de Begoña Oquiñena Smith. I s'ha d'iniciar el catàleg de les roques. Per poder concloure aquesta tasca, necessitam, sens dubte, comptar amb l'ajut d'una persona especialista.

Dintre d'aquest mateix apartat, s'inclou també una mostra de models anatòmics i d'agricultura, a l'espera de la seva catalogació definitiva. Arribat el moment, aquesta mostra se substituirà pel seu catàleg.

Per acabar, al subapartat "làmines", simplement presentam una notícia del que hi ha, amb una declaració d'intencions.

La col·lecció d'instruments científics està formada pel material de l'antic Gabinet de Física i Química, però també d'altres gabinets, així com també de l'antiga Escola de Nàutica. La catalogació que presentam, l'hem realitzada membres de la comissió de l'Arxiu i Patrimoni històrics del centre, tot i que aquesta catalogació no està finalitzada i l'anirem, per tant, completant.

Presentam també una breu notícia del fons de cartografia i del que ens agradaria aconseguir amb el temps.

Per acabar aquesta presentació, sols ens resta manifestar la nostra intenció d'ampliar no tan sols els continguts d'aquests apartats concrets, sinó també afegir-ne, progressivament, de nous, tot mostrant altres materials que formen part del nostre fons patrimonial, per tal d'aconseguir un veritable museu virtual, a l'espera de l'espai museístic real.

Maó, abril de 2011