Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Història del centre: L'institut

Foto 1

Tot i que no es veu molt bé, sembla el claustre del Carme, primera seu del Col·legi de segon ensenyament en el seu primer any de funcionament. La silueta del capellà de la foto podria ser la de Cardona i Orfila, que fou dels primers professors del centre.

Cessió digital de la família Roca

Fotos 2-9

Fotos de l'edifici del claustre de Sant Francesc, que va ser la seu de l'Institut fins a l'any 1963.

Es tracta d'un grup de fotos de 1928, acompanyades d'un escrit del Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts, dirigit al Director de l'Institut. A aquest escrit, se li demana textualment:

"Como datos de información necesarios para una publicación oficial que se prepara en esta Dirección general, sírvase V.S. remitir cuatro fotografías, tamaño 13 x 18 c/ms., que reproduzcan: una clase, un gabinete o laboratorio, la fachada y un patio o jardín (si lo hubiese), de ese Instituto. Podrá remitir más de esas cuatro fotografías, si así lo juzga oportuno….

Madrid, 13 de agosto de 1928
Director General de enseñanza superior y secundaria"

Totes les fotografies són de "Fotografía Sturla", d'acord amb el segell estampat a la part posterior.

Fotos 10-13

Aquestes fotos també són de l'edifici del claustre de Sant Francesc.

La 11, 12 i 13 possiblement siguin de la dècada 50-60 del segle XX, poc abans del trasllat a la seu actual. El professor que es veu d’esquena és, sens dubte, D. Joan Hernández Mora.

Cessió digital de l’Arxiu de Maó.

Foto 14

Sant Francesc. Vista aèria.

Font: Facebook. Fotos antigues de Menorca.