Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Làmines

Reptiles y Batracios (Anfibios o Ranas)
 • Núm. de registre: IJR-HN-LAM-01-04
 • Nom de l'objecte:
  Reptiles y Batracios (Anfibios o Ranas)
 • Mides:
  64x45cm
 • Datació:
  Segle XIX
 • Estat de conservació:
  Regular-Bo
 • Autor:
  Vouthier
 • Procedència:
  Dictionnaire Classique d'Histoire Naturelle. París
 • Descripció:

  Són deu làmines, 5 dalt i 5 baix. Les notes manuscrites estan una dalt, a la primera fila damunt la quarta làmina, i l’altre, a la segona fila a la dreta.

  Dalt:

  Vertebrados. Clase 3ª y 4ª. Reptiles y Anfibios

  Rept. Ord. 2º: Saurios Lam. I, II, III, IV, y V

  Ord.3º: Ofídios: lam. VI y VII

  Falta el Ord. 1º (Quelonios o tortugas)

  Anfib. Ord 2º Anuros. Lam. VIII, IX, X

  Faltan los Ord. 1º (Ápodos) 3º (Urodelos) y 4º (Perennibranquios)*

  Segona fila a la dreta;

  *Ejemplos de estos batracios que no figuran:

  Ápodos. Género Crecilia

  Urodelos: Salamandra

  Perennibranquios: Ascolotl(…) de Méjico

  Nota: Urodelo es la fig 2 y Perennibranquio la 1 lam I del primer cuadro de vertebrados

   

 • Ubicació:
  IES Joan Ramis i Ramis
 • Comentaris:

  Vegeu IJR-HN-LAM-01

 • Data d’ingrés:
   
 • Forma d’ingrés:
   
 • Data de registre:
  Curs 2013-2014