Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Història natural: Vertebrats taxidermitzats

Exemplar sense l'etiqueta original
 • Núm. de referència: IJR-219
 • Núm. d'exemplars: 1
 • POSICIÓ SISTEMÀTICA
  • Nom de l'exemplar a l'etiqueta original:
   Exemplar sense l'etiqueta original
  • Classe:
   Aves
  • Ordre:
   Caradriformes
  • Família:
   Alcidae
  • Gènere (Subgènere):
   Alca
  • Espècie (Subespècie):
   torda
  • Autor i any:
    
 • ORIGEN DE L'EXEMPLAR
  • Localitat / Procedència: Desconeguda
  • Distribució geogràfica:  
  • Nom del recol·lector: Desconegut
  • Nom del catalogador / revisor: Josep Quintana Cardona
  • Data de catalogació: 30-03-2010
  • Ubicació original: I.E.S. Joan Ramis (Maó, Menorca)
  • Ubicació actual: I.E.S. Joan Ramis (Maó, Menorca)
 • Breu descripció de l'exemplar(s):
  L'exemplar presenta una conservació regular, ja que hi manca la cua. Algunes plomes de les ales semblen haver estat tallades (?). Hi manca la meitat anterior de la coberta còrnia del bec i part de la membrana interdigital dels dos peus. El suport està format per una base de fusta amb una amplada de 148 mm, una llargaria de 140 mm i una alçada de 15 mm. L'ocell descansa sobre una base formada per escorça d'alzina surera que simula la forma d'una roca i que té una alçada màxima d'uns 100 mm.
 • Observacions:
  Una petita part de l'eriqueta original es troba aferrada en un dels laterals del suport.
 • Bibliografia:
  Jonsson, L. 1994. Ocells d'Europa amb el nord d'Àfrica i l'Orient mitjà. Edicions Omega, Barcelona. 558 pp.